tanıtım filmi çekimi
Türkçe | English | Romanes

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman gençler ve öğrenciler için eğitim fırsatlarını arttırma projesi

AKDENİZ ROMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE BURSU PROGRAMI ÇAĞRISI

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, Roma Eğitim Fonu Budapeşte (REF) ‘in proje ortağıdır ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman öğrenciler ve Roman gençler için eğitim fırsatlarını arttırma” bölgesel projesinde yer almak üzere görevlendirilmiştir. Bu projenin genel amacı, Romanlarla Roman olmayanların eğitim seviyeleri arasındaki uçurum farkının kapatılması, her aşamada Romanların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması, Batı Balkanlar ve Türkiye’de kalıcı sistemik değişimi teşvik eden eğitimden istihdama sorunsuz geçişin sağlanmasıdır.

 

PROGRAM MANTIĞI

Bu burs programı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’de ikamet eden Roman öğrenciler için başarı temelline dayanır. Uygun adaylar, devletçe tanınmış liselerde öğrenim görüyor olmalıdırlar.

Seçilen başvuru sahiplerine kariyer geliştirme danışmanlığı, mentörlük, sosyal becerilerini geliştirme eğitimi, hükümet ve uluslararası kuruluşlarda staj olanakları ve işgücü piyasasına erişim sağlayan iş bulma kurumlarını ziyaretlerinde kolaylaştırma açısından fırsatlar sağlanacaktır.

Not: REF Burs Programı yalnızca Roman etnik kökenli kişilere yöneliktir.

SEÇİM KRİTERLERİ

  • Adayların kendilerini açıkça Roman olarak ifade etmeleri gereklidir.
  • Adaylar 2018-2019 eğitim yılında, anavatanları veya ikamet ettikleri ülkenin devleti tarafından resmen tanınan bir lisede kayıtlı olmalı veya kabul edilmiş olmalıdırlar.
  • Uzaktan öğrenim ve açık öğretim programında olan öğrenciler ile yarı zamanlı öğrenim programında olan öğrenciler burs için uygun sayılmazlar.
  • Teslim edilen başvurulardan yalnızca eksiksiz, tam ve kriterlere uygun başvurular uygun başvuru olarak dikkate alınacaktır.

Roman kızlarını eğitime teşvik etmek amacıyla kadın adaylara avantaj sağlanacaktır.

Önemli: Yukarıda bahsedilen uygunluk kriterlerini karşılamayan adayların başvuruları dikkate alınmaz. Burs programına kabul edilen öğrenciler mentörlük ve farklı kapasite geliştirme eğitimleri ve desteği almaya hak kazanırlar.

Başvuru kılavuzuna bu linkten ulaşabilirsiniz.

The project “Increased Education Opportunities for Roma Students and Youth in Western Balkans and Turkey” is funded by European Union