tanıtım filmi çekimi
Türkçe | English | Romanes

AKDENİZ ROMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU LİSE BURS PROGRAMI

AKDENİZ ROMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE BURSU PROGRAMI ÇAĞRISI

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen  Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Roman[1] Öğrenciler ve Roman Gençler için Eğitim Fırsatlarının Arttırılması” bölgesel projesinde Roman Eğitim Fonu Budapeşte (REF)‘nin proje ortağıdır. Bu projenin genel amacı, Romanlarla Roman olmayan kişilerin eğitim seviyeleri arasındaki uçurumun kapatılması, her aşamada Romanların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması, Batı Balkanlar ve Türkiye’de kalıcı sistemik değişimi teşvik ederek eğitimden istihdama sorunsuz geçişin sağlanmasıdır. Proje kapsamında, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Türkiye’de ilk defa liseye devam eden Roman öğrenciler için Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Lise Burs Programı’nı başlatmıştır.

PROGRAM MANTIĞI

Bu burs programı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’de ikamet eden Roman öğrenciler için başarı temeline dayanır. Uygun adaylar, Mersin, İzmir, Balıkesir ve Edirne İllerindeki Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınan bir lisenin 11. ve 12. sınıflarında öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir.

Seçilen başvuru sahiplerine kariyer geliştirme danışmanlığı, mentörlük, sosyal becerilerini geliştirme eğitimi, hükümet ve uluslararası kuruluşlarda staj olanakları ve işgücü piyasasına erişim sağlayan iş bulma kurumlarını ziyaretlerinde kolaylaştırma açısından fırsatlar sağlanacaktır.

Not: Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Lise Burs Programı yalnızca Roman etnik kökenli kişilere yöneliktir.

SEÇİM KRİTERLERİ

Burs verilecek adaylarda aranan özellikle şunlardır:

  • Adayların Roman olması.
  • Adayların 2018-2019 eğitim yılında, Mersin, İzmir, Balıkesir ve Edirne İllerindeki Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınan bir lisenin 11. ve 12. sınıflarında öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir.

Uzaktan öğrenim ve açık öğretim programında olan öğrenciler ile yarı zamanlı öğrenim programında olan öğrenciler burs için uygun sayılmazlar. Teslim edilen başvurulardan yalnızca eksiksiz, tam ve kriterlere uygun başvurular uygun başvuru olarak dikkate alınacaktır.

Roman kızlarını eğitime teşvik etmek amacıyla kadın adaylara avantaj sağlanacaktır.

Önemli: Yukarıda bahsedilen uygunluk kriterlerini karşılamayan adayların başvuruları dikkate alınmaz. Burs programına kabul edilen öğrenciler mentörlük ve farklı kapasite geliştirme eğitimleri ve desteği almaya hak kazanırlar.

Başvuru Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.

 

       

 

 

 

“Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Roman Öğrenciler ve Gençler için Eğitim Fırsatlarının Arttırılması” projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

[1] Avrupa kurumlarının kullandığı “Roman” şemsiye kavram doğrultusunda “Roman” kelimesi burada, bu grupların karakteristik özelliklerini göz ardı etmeden çeşitli gruplara işaret etmektedir (ör. Roman, Sinti, Kale, Çingene, Romaniçel, , Beyaş, Aşkali, Mısırlı, Yeniş, Dom, Lom, Abdal…).