tanıtım filmi çekimi
Türkçe | English | Romanes

Türkiye Roman Hakları Forumu

2012 yılında federasyonumuz diğer Roman dernekleri ile bir araya gelerek Türkiye’de Romanların sorunlarını kamuoyuna ve devlet kurumlarına daha güçlü ve etkili bir şekilde duyurulmasını sağlamak için Türkiye Roman Hakları Forumu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. Platformun kuruluşuna 6 federasyon ve 80’e yakın dernek katılmıştır.
2015 yılında ise federasyonumuz forumu daha etkili ve kurumsal bir hale getirmek için hazırlanan “ROMFO’nun Güçlendirilmesi” projesini AB Türkiye Delegasyonu’na sunmuş ve proje delegasyon tarafından onaylanmıştır. Projenin eş finansmanını da Açık Toplum Vakfı üstlenmiştir.
Bu proje kapsamında Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya bölgelerindeki Roman STKlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ROMFO platformunun daha etkili bir hale getirilmesi öngörülmüştür. Proje kapsamında Edirne, Ankara, Mersin ve İstanbul’da illerinde ROMFO bölgesel destek merkezleri açılmış ve böylece bölgelerdeki Roman STKların kapasitelerinin arttırılması ve insan hakları ihlalleri ile ilgili bölgesel izleme aktiviteleri gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Projenin ikinci aşamasında Romanların demografik yapılarının Türkiye çapında ortaya çıkarılması için bir araştırma yapılmıştır. Proje sonunda bu araştırmanın sonuçları raporlanmış ve Romanların sorunlarına dikkat çekmek için ilgili devlet kurumları ile paylaşılmıştır.