AKROMFED TOY4INCLUSION PROJESİYLE ÇOCUKLARI KUCAKLIYOR

31.01.2019 tarihi ile başlamış olan Toy For Inclusion adlı projemiz 30.01.2021 tarihleri süresince yürütülecek olup, süreç boyunca dezavantajlı gruplar ve göçmenleri kapsayarak okul öncesi (0-6 yaş) grubuna entegrasyon temelli yaklaşımları sağlayabilmek adına önemli adımlar atılmıştır.

Yüksek kaliteli Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (ECEC), tüm çocukların başarılı bir şekilde yaşam boyu öğrenmeleri, sosyal entegrasyonları ve daha sonra istihdam edilebilirliği için önemli bir temeldir. Kaliteli eğitime erişimde ve okullarda ayrımcılığın artmasındaki eşitsizlikler genç yaşta başlamaktadır.

Projenin (Toy For Inclusion / Toy To Share, Play To Care) hedefi, ötekileştirilmiş küçük çocukların, örgün eğitime geçişlerini ve ECEC’e erişimi geliştiren etkili bir topluluk olan ECEC inisiyatiflerinin yaratılmasında etkili bir araç olan Toy For Inclusion projesinin yaklaşımının politikalarını ve ebeveynlerinin ve mesleklerinin kapasitesini genişletmek ve yerleştirmektir. Proje, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Slovakya ve Slovenya ve Türkiye’deki göçmen ve etnik azınlıklardan 0-6 yaş arası çocuklara özel olarak odaklanan 1400 çocuğa ve ailelerine doğrudan fayda sağlayarak, 140 ECEC uygulayıcısı ve 35 yerel, ulusal ve uluslararası politika yapıcılığı ile projenin savunuculuk kampanyası ile 3000 kuruma ulaşılacaktır.

Proje sonuçları: Göçmen ve Etnik azınlık çocuklarının (0-6) kapsayıcı ve kaliteli ECEC ortamlarına erişiminin arttırılması; Profesyoneller ve politika yapıcılar arasında etkili toplum temelli kapsayıcı ECEC hizmetlerinin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi ve becerilerin arttırılması; Kapsayıcı ve kaliteli toplum temelli ECEC hizmetleri yerel eğitim politikalarına dahil edilecektir. Yerel makamların personeli Toy For Inclusion yaklaşımı konusunda eğitilecek ve politika ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek için kanıtlar sağlanacaktır.

Temel Çıktılar:

• 7 ülkede, E-postalar, videolar, raporlar yoluyla belgelenen, resmi olmayan ECEC girişimi.

• Yerel düzeyde faaliyet gösteren ECEC kapsamındaki profesyonel aktif sektörler arası 14 ağ;

• Tüm ulusal dillerdeki etki değerlendirme raporu ve önerileri ve özeti.

Yazı oluşturuldu 37

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön